Number 1 / January 2007

Table of Contents

Research Contributions

The Peer Review Process
Geza Ifju
PDF
1-1
Guangping Han, Qinglin Wu, John Z. Lu
PDF
2-15
Maurice Defo, Gilles Brunette
PDF
16-27
Xiping Wang, Robert J. Ross, Peter Carter
PDF
28-38
Cheng-Jung Lin, Song-Yung Wang, Chih-Ming Chiu
PDF
39-47
Chunping Dai, Changming Yu, Cheng Zhou
PDF
48-55
Chunping Dai, Changming Yu, Kevin Groves, Hossein Lohrasebi
PDF
56-70
Matthew Bumgardner, David Nicholls, Geoffrey Donovan
PDF
71-81
John Z. Lu, Charles J. Monlezun, Qinglin Wu, Quang V. Cao
PDF
82-94
Suzhou Yin, Siqun Wang, Timothy G. Rials, Kevin M. Kit, Marion G. Hansen
PDF
95-108
Zhi-Ming Liu, Feng-Hu Wang, Xiang-Ming Wang
PDF
109-119
Kate E. Semple, Philip D. Evans
PDF
120-131
Roger E. Hernández
PDF
132-145
Roger E. Hernández
PDF
146-158
Hongmei Gu, John F. Hunt
PDF
159-166
Nils Lundgren, Mattias Brännström, Olle Hagman, Johan Oja
PDF
167-172
Paul R. Sheppard, Alex Wiedenhoeft
PDF
173-183
William T. Y. Tze, Shane C. O'Neill, Carl P. Tripp, Douglas J. Gardner, Stephen M. Shaler
PDF
184-195
Chris Turk, John F. Hunt
PDF
196-203