Zhang, Shuangbao, Beijing Forestry University, China