Number 3 /July 2001

Table of Contents

Research Contributions

The Road Not Taken
Bob Youngs
PDF
317-317
Jim L. Bowyer
PDF
318-333
W. Stuart Donald, Thomas C. Maness, Marian V. Marinescu
PDF
334-344
Fucheng Bao, Feng Fu, Elvin T. Choong, Chung-yun Hse
PDF
345-352
Chunping Dai
PDF
353-363
William T. Tze, Douglas J. Gardner
PDF
364-376
Jerone M. Gagliano, Charles E. Frazier
PDF
377-385
Xiao Feng Sun, RunCang Sun
PDF
386-394
Luisa M. H. Carvalho, Mário Rui N. Costa, Carlos A. V. Costa
PDF
395-411
Dian-Qing Yang, Robert Beauregard
PDF
412-424
Sunyoung Lee, Qinglin Wu, Bryan Strickland
PDF
425-436
Congjin Lu, Frank Lam
PDF
437-449
Joshua Ayarkwa, Yoshihiko Hirashima, Kosei Ando, Yasutoshi Sasaki
PDF
450-464
Hugo Lemieux, Michel Beaudoin, S. Y. Zhang
PDF
465-475
Rajeev G. Joseph, Perry N. Peralta
PDF
476-485
Jenq-Chuan Yang, Chen-Hui Lee, Chih-Ming Chiu
PDF
486-491
Christopher A. Lenth, Frederick A. Kamke
PDF
492-507