Number 2 / April 2010

Table of Contents

Research Contributions

Chao Zhang, Gregory D. Smith
PDF
121-129
Zanin Kavazović, Jean Deteix, Alain Cloutier, André Fortin
PDF
130-149
Jonathan S. Schilling, Adam Norcutt
PDF
150-157
Qingzheng Cheng, Trairat Neimsuwan, Siqun Wang, Jingxin Wang
PDF
158-164
Alper Kiziltas, Douglas J. Gardner, Yousoo Han, Han-Seung Yang
PDF
165-176
Siguo Chen, Chungui Du, Robert Wellwood
PDF
177-184
A. Cecilia Bustos, L. César Moya, M. Justo Lisperguer, M. Eduardo Viveros
PDF
185-191
Martin W. Feng, Guangbo He, Axel W. Andersen
PDF
192-201
Anders Q. Nyrud, Tina Bringslimark
PDF
202-218
Zeen Huang, Paul Cooper, Xiaodong Wang, Xiang-Ming Wang, Yaolin Zhang, Romulo Casilla
PDF
219-228
Erni Ma, Tetsuya Nakao, Guangjie Zhao, Hiroshi Ohata, Susumu Kawamura
PDF
229-236
Simon Aicher
PDF
237-247
Philip D. Evans, Chris Borough, Robin Wingate-Hill, Ross B. Cunningham
PDF
248-251
T. Eric McConnell, Nathan S. Little, Sheldon Q. Shi, Tor P. Schultz
PDF
252-254
Book Review: Drying Wood with High Frequency Electric Current by H. Resch
PDF
255-255