Vol 50, No 4 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Susan LeVan-Green
PDF
371-372

Research Contributions

Meng Gong, Ling Li
PDF
373-380
Wei Hong Zhou, Yun Shui Yu, Xue Liang Xiong
PDF
381-391
Kong Yue, Xiucai Cheng, Zhangjing Chen, Lijuan Tang, Weiqing Liu
PDF
392-401
Tolga Kuskun, Ali Kasal, Eva Haviarova, Halil Kilic, Mesut Uysal, Yusuf Ziya Erdil
PDF
402-410
Andreas Briggert, Min Hu, Anders Olsson, Jan Oscarsson
PDF
411-429
Sun Yuhui, Zehui Jiang, Xiubiao Zhang, Huanrong Liu
PDF
430-438
A. F. Brito, F. W. Calonego, B. H. Bond, E.T.D. Severo
PDF
439-446
H. Li, Z. B. Yang, F. Yang, Z. C. Gu, R. Liu, L. L. Yu, X. X. Ma, B. H. Fei
PDF
447-457

Technical Notes

Xu Bao, Xiaolei Guo, Pingxiang Cao, Linlin Xie, Minsi Deng
PDF
458-464

Professional Pages

Susan LeVan-Green
PDF
465